Billeder fra 70 års jubilæumskoncert 31. oktober 2010